Virheellinen tuotetunnus.

Muu digitaalinen sisältö

The Cookbook For Successful Internal Startups: Over the past several years, companies have had to change to meet the threat of accelerating competition coming from startups and other global industry players. Digitalization is the name of the times, and many companies are evaluating what to do in order to stay in the game.

Jukka Märijärvi, Laura Hokkanen, Marko Komssi, Harri Kiljander, Yueqiang Xu, Mikko Raatikainen, Pertti Seppänen, Jari Heininen, Mervi Koivulahti-Ojala, Marko Helenius & Janne Järvinen
Hinta
0 €
Vuoden mittainen, henkilökohtainen käyttöoikeus ITPro eKirjastoon, jossa yli 15.000 alan kirjaa. Kirjastoon tulee jatkuvasti lisää kirjoja.

2MasterIt | Useita tuotepaketteja
Hinta
595 €
(+alv. 24%)
Vuoden mittainen, henkilökohtainen käyttöoikeus IT and DeskTop VideoKirjastoon, jossa yli 34.000 alan videota. Kirjastoon tulee jatkuvasti lisää videoita.

2MasterIt | Useita tuotepaketteja
Hinta
399 €
(+alv. 24%)
Tämä kirja yhdistää motivaatiotutkimuksen viimeisimmät virtaukset konkreettisiin case-tutkimuksiin suomalaisesta yritysmaailmasta. Ääneen pääsevät uuden työelämän edelläkävijäorganisaatiot, kuten Fondia, Futurice, Outotec, Reaktor, Supercell ja Vincit. Ne kertovat, mitä draivi käytännössä on ja miten se synnytetään. Kirja muuttaa käsityksemme ihmisistä ja johtamisesta!

Ellibs
Hinta
40 €
(+alv. 24%)
Ylivoimainen asiakaskokemus on konkreettinen työkirja ja ideapankki, miten yrityksestä voidaan rakentaa asiakaskeskeinen.

Ellibs
Hinta
65 €
(+alv. 24%)
Kirja on Patrian tietohallintojohtajan omiin kokemuksiin perustuva tarina siitä, miten Lean-periaatteiden soveltaminen uudistaa asiantuntijatyön johtamista. Lean-ajattelu perustuu koeteltuihin teorioihin, jotka kirjassa avataan käytännönläheisesti.

Ellibs
Hinta
65 €
(+alv. 24%)
Pelkät palvelut eivät enää riitä: asiakkaille on tarjottava ainutlaatuisia kokonaisvaltaisia kokemuksia tarinallistamisen avulla. Tarinallistaminen tukee tuotteistamista ja erilaistumista, tuo palveluihin merkityksiä ja elämyksellisyyttä.

Ellibs
Hinta
65 €
(+alv. 24%)
Teollinen internet on kuuma puheenaihe. Mitä tapahtuu, kun älykkäät tuotteet ja palvelut kytketään verkkoon? Miten ja milloin yrityksen kannattaa tarttua uusiin mahdollisuuksiin? Kirja käsittelee ilmiötä laajasti, käytännönläheisesti ja opastaen.

Ellibs
Hinta
60 €
(+alv. 24%)
Vakoiluohjelma ulkoasiainministeriön verkossa, Red October, yhdysvaltalaiset teleurkintapaljastukset, Syyrian sisällissodan kyberrintama, Anonymous ja haktivistit... Kyberturvallisuus on noussut nopeasti otsikoihin, eikä kiinnostus laannu tulevaisuudessakaan. Mutta mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kyberturvallisuudesta?

Ellibs
Hinta
25 €
(+alv. 24%)
Digitalisaatio on aikakautemme suurin muutosvoima. Se luo suomalaisille yrityksille paljon mahdollisuuksia kasvaa, tehostaa ja uudistua. Kirja auttaa yritysjohtajia ymmärtämään digitalisaation mahdollisuudet, löytämään omaan liiketoimintaan sopivat keinot ja johtamaan muutosta omassa yrityksessä.

Ellibs
Hinta
60 €
(+alv. 24%)
Voiko perinteisesti toimivaan yritykseen saada uuden, innovatiivisen otteen? Voi, kun aletaan tehdä ja kehittää kokeilemalla. Kirja antaa käytännöllisiä neuvoja ja esimerkkejä siitä, miten orastavista ideoista kehitetään systemaattisesti uusia tuotteita ja palveluja, miten kokeiluista opitaan ja miten kokeilemiseen perustuvia projekteja johdetaan.

Ellibs
Hinta
58 €
(+alv. 24%)
Maailma on muuttunut kommunikatiivisemmaksi – pysyvästi. Samalla asioiden sykli on merkittävästi nopeutunut. Kirja hahmottaa maailmaa mahdollisuuksien kautta. Miten organisaatiot voivat kehittää rohkeaa tapaa tarttua mahdollisuuksiin?

Ellibs
Hinta
40 €
(+alv. 24%)
Asiakaskokemuksesta on tullut organisaatioiden keskeisin kilpailutekijä. Tässä kirjassa kerrotaan, miten johtamisen avulla koko henkilöstö saadaan tarkastelemaan kaikkea tekemistään asiakkaiden silmin.

Ellibs
Hinta
30 €
(+alv. 24%)
Liiketoiminta digitalisoituu toimialasta riippumatta. Samalla kilpailu kiristyy. Yritykset ja palvelut muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Asiakkaiden on helppo vaihtaa toimittajaa tai ostopaikkaa, uskollisuus vähenee.

Ellibs
Hinta
20 €
(+alv. 24%)
En minä kyberrikollisia kiinnosta! Vai kiinnostanko?

Ellibs
Hinta
35 €
(+alv. 24%)
Projektimaisesti organisoitu työtapa lisääntyy monilla aloilla. Mitkä ovat projektityön hyödyt? Kuinka projekteja hallitaan tehokkaasti ja tuloksellisesti? Miten projekti kannattaa aikatauluttaa, resursoida tai johtaa? Mikä on viestinnän rooli tai kuinka projektien laatua voi valvoa?

Ellibs
Hinta
55 €
(+alv. 24%)
Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön.

Ellibs
Hinta
50 €
(+alv. 24%)
Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen ja yritysvastuun toteuttamiseen prosessina. Lisäksi käydään läpi vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Ellibs
Hinta
65 €
(+alv. 24%)
Hyvä tunnelma lisää luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Se sitouttaa, auttaa oppimaan nopeammin ja tekemään parempia päätöksiä. Hyvästä tunnelmasta hyötyvät kaikki - niin asiakkaat, työntekijät kuin yrityksen johto. Tulevaisuuden menestyjät osaavat luoda ja johtaa kokemuksia ja tunnelmaa sekä tehdä itsestään kiinnostavia uudella tavalla.

Ellibs
Hinta
60 €
(+alv. 24%)
Tietosuoja on murroksessa. Henkilötietoja käsitellään joka organisaatiossa. Asiakasrekisterien käsittely on sähköistettyä, ja niiden koot kasvavat. Riskit lisääntyvät, mutta rekisterinpitäjä ei voi ulkoistaa vastuutaan.

Ellibs
Hinta
38 €
(+alv. 24%)
Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi? Parempi palveluliiketoiminta syntyy yhteistyöstä yrityksen sisäisten toimijoiden, mutta myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken.

Ellibs
Hinta
50 €
(+alv. 24%)
Käsikirjan tavoitteena on tarjota lukijalleen rautaisannos digitaalisen liiketoiminnan johtamisen käytäntöjä ja ajatusmalleja, joiden avulla yritys voi proaktiivisesti johtaa toimintaansa kohti digitaalista edelläkävijyyttä, joka kestää kansainvälisen kilpailun tuoman paineen.

Ellibs
Hinta
19 €
(+alv. 24%)
Privaon Oy:n kesällä 2018 teettämässä tutkimuksessa selvitettiin tietosuojan tilaa suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimuksen aiheita olivat rekisterinpitäjien tietoisuus tietosuojalainsäädännöstä sekä se, kuinka valmiita rekisterinpitäjät ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoittamiin toimenpiteisiin.

Privaon Oy
Hinta
0 €
Sinulla on idea. Jotta ideasi lähtee tuottamaan, sinun pitää olla selkeänä siitä, mitä oikeasti asiakkaalle tuotat. Menestyjät uskaltavat olla oma itsensä.

Johtajuustaito.fi
Hinta
15 €
(+alv. 24%)
Muutos ei tule, se on jo täällä. Onnistunut muutos on kaikille mahdollinen. Onnistuminen vaatii tiettyjen, oikein valittujen, asioiden oikealla tavalla tekemistä. Epäonnistumisten taustalta aina löytyy joko väärä asia, tai huono toteutus. Muutossoppa Maittavaksi kertoo sinulle mitä pitää tehdä ja myös miten se kannattaa tehdä!

Johtajuustaito.fi
Hinta
15 €
(+alv. 24%)
Starting from the basics of listening and observing, the book progresses to structured conversations with individuals and teams, discusses team development, synergy and team performance, and gives practical guidance on how to coach in structured ways and in challenging environments.

agile42 Finland
Hinta
0 €
Käsikirja kaikille asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille. Julkaisu sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi myös tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista.

ST-Akatemia Oy
Hinta
77 €
(+alv. 24%)
ITIL Foundation is an important, entry-level qualification for students who want to become knowledgeable about the core elements of the ITIL Framework. Our course has been accredited by EXIN and is ideal for professionals who work within an organization that has implemented ITIL as part of an ongoing service improvement programme.

GoodeLearning | Useita tuotepaketteja
Hinta
429 €
(+alv. 24%)
ITIL Service Strategy (SS) is an intermediate level qualification and is one of five ITIL Service Lifecycle modules. On completion, qualified ITIL SS individuals will be able to demonstrate an understanding of the risks and success factors to develop and progress strategy within an organization or programme.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
ITIL Service Design is a free-standing qualification and is one of five ITIL Service Lifecycle modules. This course focuses on the design of IT services and covers the architectures, processes, policies and documentation that will enable you to design services that meet the needs of the organization or programme.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
ITIL Service Transition is a free-standing qualification and is one of five ITIL Service Lifecycle modules. This course is intended for management and supervisory level staff. You may be involved in Service Transition yourself, or you may just wish to understand the processes and principles involved, as they affect the work that you do.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
ITIL Service Operation is a free-standing qualification and is one of five ITIL Service Lifecycle modules. The course covers the management-level concepts and core information of the supporting activities within Service Operation, but not specific details about each of the supporting processes.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
ITIL Continual Service Improvement is a free-standing qualification and is one of five ITIL Service Lifecycle modules. Continual Service Improvement is responsible for continually aligning and realigning IT services to changing business needs by identifying and implementing improvements to IT services that support business processes.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
The purpose of this ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC) course is to give candidates the skills to support an organization’s service delivery by bridging the service lifecycle stages. It also allows a successful candidate to demonstrate that they have learned the value of an integrated service management practice, as opposed to separate subject areas.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
TOGAF provides an iterative approach to development at four levels of architecture: Business, Application, Data, and Technology. The Architecture Development Method, or ADM is the keystone of the framework.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
This is a combined TOGAF training course, containing the required learning materials for both levels of TOGAF certification (Foundation and Certified) which has been approved by The Open Group.This interactive e-learning course is a complete package for those wishing to become TOGAF certified.

GoodeLearning
Hinta
899 €
(+alv. 24%)
Learn how to create precise business processes using the BPMN 2.0 standard. Business Process Model and Notation - BPMN is the de-facto notation standard for business process modeling. It provides a common graphical language for end-to-end business process workflows that can be readily adopted and understood in all areas of the business.

GoodeLearning
Hinta
279 €
(+alv. 24%)
This course has been developed to provide you with a solid understanding of the key concepts of Lean and of the pursuit of a Lean organization. It will also equip you with the skills to manage, support and lead Lean Transformation.

GoodeLearning
Hinta
279 €
(+alv. 24%)
This is a comprehensive course designed to equip you with the knowledge, tools and techniques to independently plan and deploy Lean transformation strategy within your organization as well as running successful waste reduction projects. It will also provide you with the skills to champion lean implementation and act as an agent of change.

GoodeLearning
Hinta
629 €
(+alv. 24%)
This course is suitable for anyone who wants to gain an in-depth understanding of Six Sigma, including those who are new to the concept of Six Sigma but who are ambitious about learning and applying the Six Sigma principles and change management within their organization.

GoodeLearning
Hinta
139 €
(+alv. 24%)
The Advanced modules focus on applying the principles and knowledge covered in the Foundation modules, including problem solving and root cause analysis. You’ll be shown how to identify and implement solutions, how to apply benchmarking techniques and how to identify and select appropriate data sources. The advanced modules also cover full factorial design, and Taguchi methodology.

GoodeLearning
Hinta
429 €
(+alv. 24%)
This course provides a comprehensive introduction to ISO/IEC20000, the international standard for service management.  Foundation certificate holders can understand the structure of the standard and key terms used within it.  They will understand what an organisation needs to do in order to be accredited to the standard. 30 Days Online Access

ITSM Zone
Hinta
518 €
(+alv. 24%)
The Business Relationship Management Professional (BRMP) certification allows delegates to understand the BRM role and create awareness of it in their organisation.  They will also be able to look at current relationships in their business and identify where improvements can be made.

ITSM Zone
Hinta
899 €
(+alv. 24%)
The purpose of this IT4IT™ Foundation e-learning course is to provide validation that the candidate has gained knowledge of the terminology, structure, and basic concepts of the IT4IT Standard in order to pass the IT4IT Foundation exam.

GoodeLearning
Hinta
499 €
(+alv. 24%)
Coalan Arkkitehtuuripodcast käsittelee aiheita arkkitehtuurin eri alueilta - mm. kokonais- ja IT-arkkitehtuuria sekä prosessikehitystä.

Coala
Hinta
0 €
Jos haluat tehdä kevyen arvion organisaatiosi projektitoiminnan kypsyystasosta heti, käy tekemässä projektisalkunkypsyysmalli-testi.

Adapro
Hinta
0 €
Managing Successful Programmes’ represents proven Best Practice programme management and is a framework for successfully delivering large scale, so called, transformational change through a dossier of related projects and related activities to make the change ‘stick’

ILX Group plc
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
Managing Successful Programmes’ represents proven Best Practice programme management and is a framework for successfully delivering large scale, so called, transformational change through a dossier of related projects and related activities to make the change ‘stick’

ILX Group plc
Hinta
850 €
(+alv. 24%)
The Management of Portfolios (MoP) guidance provides advice and examples of how to apply principles, practices and techniques which help to optimise an organisation’s investment in change alongside its business as usual (BAU) work.

ILX Group plc
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
The main body of the course consists of ten sessions which covers the principles, approach, processes, embedding & reviewing and perspectives of the Management of Risk guidance. The course also looks at Risk Health Checks, the Management of Risk Maturity Model and Risk Management Specialisms.

ILX Group plc
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
The main body of the course consists of 11 sessions which covers MoV Principles, Processes and Techniques. It also covers MoV Approach and Implementation, the MoV Environment, Embedding MoV and the MoV Guidance Appendices.

ILX Group plc
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
This accredited P3O Foundation online course provides you with a full understanding of the Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) method, and all you need to pass the P3O Foundation exam first time. The course is approved and accredited by AXELOS Limited.

ILX Group plc | Useita tuotepaketteja
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
PRINCE2 Practitioner teaches you to apply PRINCE2 to the running and managing of a project within a PRINCE2 environment. This accredited online training course includes everything you need to upgrade to the full PRINCE2 Practitioner level.

ILX Group plc
Hinta
850 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Information Technology (IT) professionals who are responsible for designing and deploying one or more System Center 2012 R2 Configuration Manager sites and all supporting systems.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
Learn how with Windows PowerShell 4.0, you can remotely manage multiple Windows based servers and automate day to day management and administration tasks.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for IT Professionals already experienced in general Windows Server and Windows Client administration or already experienced in administering and supporting Application servers and services including applications such as Exchange, SharePoint, and SQL.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The primary audience for this course is cloud and datacenter administrators who are new to System Center 2012 R2 Operations Manager and are responsible for deploying, configuring and operating it in their cloud or datacenter.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for cloud and datacenter administrators who are new to System Center 2012 R2 Service Manager and are responsible for deploying, configuring and operating it in their cloud or datacenter.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
Students for this course are just starting their Information Technology (IT) careers or want to change careers into Windows Server technologies. This fundamental knowledge and skills can be used by home computer users, small business owners, academic students, information workers, technical managers, help desk technicians, or students who want to cross train from another technology.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Information Technology (IT) Professionals who have Active Directory Domain Services (AD DS) experience and are looking to for a single course that will further develop knowledge and skills using Access and Information Protection technologies in Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course provides students with the fundamental knowledge and skills to configure and manage Internet Information Services. This course is intended to help provide pre-requisite skills supporting a broad range of Internet web applications, security, and knowledge to help support other products that use IIS such as Exchange and SharePoint.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is designed to provide students with the knowledge and skills required to support and troubleshoot Windows 10 PCs and devices in a Windows Server domain environment. These skills include understanding of Windows 10 features, how they can be used in an Active Directory environment and how to troubleshoot them.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The primary audience for this course is people who are moving into a database role, or whose role has expanded to include database technologies.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The primary audience for this course is individuals who administer and maintain SQL Server databases and are responsible for optimal performance of SQL Server instances that they manage. These individuals also write queries against data and need to ensure optimal execution performance of the workloads.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The primary audience for this course is BI professionals who need to analyze data utilizing Power BI. The secondary audiences for this course are technically proficient business users.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course will provide you with the knowledge and skills to configure and manage a Microsoft® SharePoint Server 2013 environment. This course will teach you how to configure SharePoint Server 2013, as well as provide guidelines, best practices, and considerations that will help you optimize your SharePoint server deployment.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The course track is targeted at experienced IT Professionals interested in learning how to install, configure, deploy and manage SharePoint Server 2013 installations in either the data center or cloud.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course focuses primarily on an on-premises Skype for Business deployment, but it does include information on how to integrate an on-premises deployment with Skype for Business Online and how to migrate from previous versions of Lync Server.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for people aspiring to be enterprise-level messaging administrators. Others who may take this course include IT generalists and help desk professionals who want to learn about Exchange Server 2013.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for people aspiring to be enterprise-level messaging administrators. Others who may take this course include IT generalists and help desk professionals who want to learn about Exchange Server 2013.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is primarily intended for people aspiring to become enterprise-level messaging administrators for Exchange Server 2016. IT generalists and help-desk professionals who want to learn about Exchange Server 2016 might also take this course.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for IT professionals who are experienced messaging administrators, messaging architects, or consultants. This course is designed for professionals in an enterprise environment who are responsible for designing and deploying Exchange Server 2016 solutions, including environments that contain previous versions of Exchange Server or Exchange Online.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for information technology (IT) professionals who have some knowledge and experience working with Windows operating systems and who want to acquire the skills and knowledge necessary to install and perform the initial configuration of a Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 server in an existing Windows server environment.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Information Technology (IT) Professionals with hands on experience working in a Windows server 2008 or Windows Server 2012 environment who wish to acquire the skills and knowledge necessary to be able to manage and maintain the core infrastructure required for a Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 environment.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Information Technology (IT) Professionals with hands on experience implementing, managing and maintaining a Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 environment who wish to acquire the skills and knowledge necessary to perform advanced management and provisioning of services within that Windows Server 2012 environment.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for IT professionals who are responsible for planning, designing, and deploying a physical and a logical Windows Server 2012 enterprise Active Directory® Domain Services (AD DS) infrastructure including the network services necessary.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Information Technology (IT) Professionals who are experienced Windows Server system administrators who are familiar with carrying out day to day Windows Server management and maintenance tasks. The course will update their skill to Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Database Administrators, Database Developers, and Business Intelligence professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused or plan on taking the exam; namely, report writers, business analysts and client application developers.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The primary audience for this course is individuals who administer and maintain SQL Server databases. These individuals perform database administration and maintenance as their primary area of responsibility, or work in environments where databases play a key role in their primary job.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014, implement ETL with SQL Server Integration Services, and validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for professional developers who have 6-12 months of programming experience and who are interested in developing applications using HTML5 with JavaScript and CSS3 (either Windows Store apps for Windows 8 or web applications).

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
In this course, students learn core skills that are common to almost all SharePoint development activities. These include working with the server-side and client-side object models, developing and deploying features, solutions, and apps, managing identity and permissions, querying and updating list data, managing taxonomy.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for students who have experience building ASP.NET and C# applications. Students will also have experience with the Microsoft Azure platform and a basic understanding of the services offered.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for IT professionals who are familiar with managing on-premises IT deployments that include AD DS, virtualization technologies, and applications. The students typically work for organizations that are planning to locate some or all of their infrastructure services on Azure.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This five-day course describes how to assess operating system and application deployment options, determine the most appropriate deployment strategy, and then implement a deployment solution for Windows devices and apps that meets your environment’s needs.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
Get expert instruction and hands-on practice configuring and managing clients and devices by using Microsoft System Center v1511 Configuration Manager, Microsoft Intune, and their associated site systems.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course provides students with the knowledge and skills required to install and configure Windows 10 desktops and devices in a corporate Windows Server domain environment. The skills that this course details include learning how to install and customize Windows 10 operating systems and apps, and configure local and remote network connectivity and storage.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is for IT professionals who are experienced Windows Server 2012 or Windows Server 2008 system administrators, with real-world experience working in a Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008 enterprise environment. Additionally, students should have obtained the MCSA credential for Windows Server 2008 or Windows Server 2012, or they should have equivalent knowledge.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is intended for Database Administrators, Database Developers, and Business Intelligence professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused; namely, report writers, business analysts and client application developers.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server 2016 product features and technologies for implementing a database.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
ITIL® 4 Foundation sertifiointitesti

Peoplecert
Hinta
350 €
(+alv. 24%)
PRINCE2® Foundation sertifiointitesti

Peoplecert
Hinta
350 €
(+alv. 24%)
MoP® Foundation sertifiointitesti

Peoplecert
Hinta
350 €
(+alv. 24%)
P3O® Foundation sertifiointitesti

Peoplecert
Hinta
350 €
(+alv. 24%)
MSP® Foundation sertifiointitesti

Peoplecert
Hinta
350 €
(+alv. 24%)
Vuoden Contact Center-kilpailun kriteeristö ja kisakunnon testauksen harjoituskirja.

Prakto Oy
Hinta
98 €
(+alv. 24%)
This fully accredited SIAM Foundation course provides an introduction to service integration and management, including its history, business drivers, roles, challenges and the processes that support SIAM models. It is suitable for anyone working in, or wishing to work in an organization using SIAM management practices.

ITSM Zone
Hinta
750 €
(+alv. 24%)
Get it right with GDPR! Extend your skill-set with some online training. Completion of the Privacy & Data Protection Online course will earn the learner the Privacy EAGLE Open Badge. The learner has an 'eagle' view of data protection compliance requirements within the upcoming EU Data Protection Regulation.

Privasee
Hinta
510 €
(+alv. 24%)
Project Management Professional (PMP)® is an industry-recognised certification for project managers. Globally recognised and demanded, the PMP credential demonstrates that you have the experience, education and competency to successfully lead and direct projects.

ILX Group plc
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
Cisco is an organisation that designs, manufactures and sells networking services and products that are related to the information technology and communications industries. Some of the products offered by Cisco fall into the following categories: Wireless, Switching, Data Center, Next Generation Network (NGN) Routing, Security, Collaboration, Service Provider Video.

ITonlinelearning
Hinta
600 €
(+alv. 24%)
The Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) associate level certification will give students the ability to work with routed and switched networks. This certification is part of the Cisco certified professional program and is aimed at junior network administrators.

ITonlinelearning
Hinta
1,000 €
(+alv. 24%)
With the evolution of Cisco’s CCNA Video and CCNA Voice certifications emerges the new Cisco CCNA Collaboration certification. With voice- and video technologies converging ever more in the world of IT, it is a certification that will only grow in stature and demand.

ITonlinelearning
Hinta
850 €
(+alv. 24%)
During the Cisco CCNA Security course, you will learn about the creation, implementation and maintenance of an all-inclusive security policy by utilising Cisco IOS security features. The course will also teach students to implement security technologies and concepts using routers, switches and firewalls and how to configure site-to-site VPNs.

ITonlinelearning
Hinta
850 €
(+alv. 24%)
With the growth of wireless technologies, there is an increased demand on not only networks, but the professionals that maintain them. It is of the utmost importance to ensure that an organisation’s networks are correctly configured, monitored, and supported in order to achieve the desired business outcomes.

ITonlinelearning
Hinta
850 €
(+alv. 24%)
The internationally recognised Cisco CCNP (Cisco Certified Network Professional) certification is perfect for network professionals that wish to develop the skills necessary to work with complex networks. This includes the planning, implementation, verification and troubleshooting of routed and switched networks.

ITonlinelearning
Hinta
2,250 €
(+alv. 24%)
CompTIA or Computing Technology Industry Association is a trade organisation which is best known for its IT training courses and the associated certification exams. The purpose of CompTIA A+ certification is to demonstrate or validate that the individual has the technical working knowledge of the material that they have studied.

ITonlinelearning
Hinta
1,000 €
(+alv. 24%)
The CompTIA Cloud+ course will teach the student about Cloud concepts and models, resource and systems management, virtualisation and keeping their organisation’s Cloud-based operations secure. The course will also cover infrastructure and business continuity.

ITonlinelearning
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
The CompTIA IT Fundamentals online course is the perfect starting point for anyone who is considering starting a career in the IT industry. Focused on entry-level students, you will be taught basic IT concepts such as the identification of computer components, the installation of software, establishing network connectivity and identifying security issues.

ITonlinelearning
Hinta
650 €
(+alv. 24%)
Linux has become well known for being used in devices such as mobile phones or tablets running the Android operating system, web servers and everything up to super computers. CompTIA Linux+ is a certification that has grown in stature and demand, with ever more organisations trusting Linux when developing services and applications.

ITonlinelearning
Hinta
900 €
(+alv. 24%)
The CompTIA Mobility+ course will give students expert skills and knowledge to manage an extensive array of not only current, but emerging mobile technologies. This includes over-the-air systems that are becoming ever more popular among companies that are considering a switch in connectivity.

ITonlinelearning
Hinta
800 €
(+alv. 24%)
Networking has become an integral part of any business as companies of all sizes need to share files, keep communication and collaboration as effective and efficient as possible and ensure that schedules and meetings are kept organised. All the data on the network also needs to be kept safe to ensure that it doesn’t fall into the wrong hands.

ITonlinelearning
Hinta
750 €
(+alv. 24%)
The CompTIA Security+ certification is considered the benchmark as far as best practices in the IT security field is concerned. Considering the importance of security in not only the business world, but our daily lives as we spend more and more time online, this is quite an achievement.

ITonlinelearning
Hinta
750 €
(+alv. 24%)
This course provides the underlying knowledge required by all individuals who will be evaluating Microsoft Azure, regardless of whether they are an administrator, developer, or database administrator.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course provides students moving from earlier releases of SQL Server with an introduction to the new features in SQL Server 2016.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is aimed at database professionals who manage Business Intelligence (BI) operations. This course looks at various options that provide the ability of business users to analyze data and share their findings, starting with managed BI data sources and expanding to personal and external/public data sources.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course teaches students how to implement a SQL Server 2016 Reporting Services solution for data analysis in an organization. The course discusses how to use the Reporting Services development tools to create and manage reports and implement self-service BI solutions.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course covers a range of components, including Azure Compute, Azure Storage, and network services that customers can benefit from when deploying hybrid solutions. In this context, the term hybrid means integrating infrastructure technologies that customers host in on-premises datacenters with Azure IaaS and PaaS services.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course teaches IT professionals how to integrate their on-premises AD DS environment with Azure AD and how to use Azure AD as a directory service. It also teaches candidates how to use Azure RMS to protect sensitive documents. Additionally, it focusses on how to enhance authentication with multi-factor authentication and how to monitor directory synchronization health.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
Privaonin GDPR e-Learning -valmennus on vuorovaikutteinen ja inspiroiva tapa valmentaa koko henkilöstö tietosuojasta. Valmennus koostuu luennoista, videoista ja vuorovaikutteisista harjoituksista, jotka yhdessä maksimoivat oppimistulokset. Tämä tuotevaihtoehto sisältää kurssin organisaatiokohtaisesti tuotettuna palveluna tarjotusta ympäristöstä.

Privaon Oy | Useita tuotepaketteja
Hinta
5,600 €
(+alv. 24%)
The main purpose of the course is to give students the ability to add analysis capabilities to Excel spreadsheets and to provide students with a foundation to learn about more advanced data analytics with Excel or Power BI.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course will provide you with the knowledge and skills to plan and administer a Microsoft SharePoint 2016 environment. The course teaches you how to deploy, administer, and troubleshoot your SharePoint environment. This course also provides guidelines, best practices, and considerations that help you optimize your SharePoint deployment.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This five-day course will teach you how to plan, configure, and manage the advanced features in a SharePoint 2016 environment. The special areas of focus for this course include implementing high availability, disaster recovery, service application architecture, and Microsoft Business Connectivity Services.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course teaches IT professionals how to use the Enterprise Mobility Suite to manage devices, users, and data. In addition, this course teaches students how to use other technologies, such as Group Policy and other Windows Server–based technologies, to manage devices and secure data.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course provides IT professionals with the knowledge and skills required to install and configure Windows 10 desktops in a Windows Server small to medium-sized AD DS domain environment. These skills include learning how to install and customize Windows 10 operating systems and apps, configure local and remote network connectivity, and configure local and online storage.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. It is designed for professionals who will be responsible for managing storage and compute by using Windows Server 2016, and who need to understand the scenarios, requirements, and storage and compute options that are available and applicable to Windows Server 2016.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course provides the fundamental networking skills required to deploy and support Windows Server 2016 in most organizations. It covers IP fundamentals, remote access technologies, and more advanced content including Software Defined Networking.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)
This course teaches IT Pros how to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in a distributed environment, how to implement Group Policy, how to perform backup and restore, and how to monitor and troubleshoot Active Directory–related issues with Windows Server 2016.

Wistec Training Oy
Hinta
690 €
(+alv. 24%)